Kako pomoći djetetu...

Kako pomoći djetetu...

Kako pomoći djetetu da razvije socijalnu kompetenciju?

Roditeljstvo je najsloženiji zadatak odraslog čovjeka jer je svako dijete jedinstveno, a roditelji moraju razviti niz vještina i ponašanja koja im pomažu u razumijevanju jedinstvenosti temperamenta i potreba svoga djeteta. Uspostava sigurne privrženosti s članovima  obitelji te ostalim članovima iz djetetove bliske okoline kao što su vršnjaci i osobe koje se bave njegovim odgojem  važna je za cjelokupni razvoj djeteta a naročito za uspješan razvoj socijalne kompetencije odnosno načina na koji će stečene vještine koristiti u odnosu s drugima. Da bi razvijalo svoju socijalnu kompetenciju potrebno je da dijete prethodno usvoji socijalne vještine kao što su tolerancija, briga za druge, ne nasilno rješavanje sukoba, te da bude upoznato s normama i pravilima društvene zajednice u kojoj živi. Djetetova okolina može mu uvelike pomoći  da unaprijedi odnose sa svojim vršnjacima i ostalim osobama s kojima se susreće tako što će mu pomoći da kvalitetno regulira svoje emocije. Socijalna kompetencija se razvija tijekom odrastanja tako da se na različite načine iskazuje u pojedinim fazama djetetova razvoja.

Najvažniji utjecaj na razvoj  socijalnih vještina  kao i osobnih stavova i uvjerenja tijekom ranog djetinjstva imaju odnosi u obitelji gdje dijete provodi najviše vremena. Kako bi se roditelji što bolje snalazili u kompleksnost svoje uloge važno je da imaju realna očekivanja i zahtjeve na svoje dijete uzimajući u obzir zakonitosti razvoja djece ali i specifičnosti vlastitog djeteta. Djetetu je potrebno da izgrađuje kvalitetne odnose s drugim ljudima i sa samim sobom, a to lakše postići ako dobiva od roditelja ljubav, potporu, poštovanje, ohrabrenje i poticanje ali i  postavljene jasne granice, za što je potrebna dosljednost roditelja i ostvarenje kvalitetne komunikacije s djetetom.

Socijalne vještine će dijete moći najlakše oponašati, uvježbavati i isprobavati u interakciji s drugom djecom, zato mu roditelji trebaju omogućiti druženje s vršnjacima. U kasnijim razdobljima predškolske dobi sve veću ulogu u razvoju djetetove kompetencije imaju vršnjaci i odgojitelji s kojima također dijete ostvaruje privrženost i bliske odnose te oni imaju veliki utjecaj na razvoj socijalnih vještina, vrijednosti i stavova djeteta kao i kvalitetnu komunikaciju, prihvaćanje različitosti i kontrolu emocija. Dijete želi biti prihvaćeno u društvu vršnjaka, a da bi to postiglo nastoji prepoznati i razumjeti njihove osjećaje i učinkovito upravljati svojim osjećajima, u zajedničkoj igri trudi se uskladiti svoje ciljeve s ciljevima skupine i nalazi rješenja kako izbjeći i nenasilno izgladiti sukobe.

Djetetova prihvaćenost od strane vršnjaka ovisi i o njegovoj interakciji s odgojiteljem zato što on izuzev poticanja cjelokupnog razvoja pruža i emocionalnu potporu te posreduje u uspostavljanju i održavanju vršnjačkih odnosa. Dijete za vrijeme boravka u dječjem vrtiću često ima priliku sudjelovati u razgovoru o odnosima u društvu, vrijednostima i osjećajima drugih ljudi. Na taj način može izraziti osobne stavove, osvijestiti vlastite emocije i razvijati empatiju.

Obitelj, vršnjaci i odgojitelji međusobno se nadopunjavaju, utječu jedni na druge  i zajednički pridonose razvoju socijalne kompetencije djeteta.

Jasmina Vrbančić, mag. ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Literatura:

Klarin,M (2006). Razvoj djece u socijalnom kontekstu. Zagreb: Slap

Markuš, M (2010) Socijalna kompetentnost, jedna od ključnih kompetencija. Napredak 151 (3-4), 432-444.

Cakić, L., Živčić-Bečirević, I (2009) Prihvaćenost dječaka i djevojčica u skupini vršnjaka predškolsle dobi. Napredak 150 (2), 140-153.

dječji vrtić

Pratite nas na fejsu!

 
 

Search