Kako poticati predmatematičke kompetencije

Kako poticati predmatematičke kompetencije

Kako poticati predmatematičke kompetencije od najranije dobi

 "Uh, ta matematika...!" Već su i pjesmice skladane kroz povijest vezane uz pojam matematike kao Babaroge koja plaši mnoge osnovnoškolce, osobito malene prvašiće. Da se ne radi o mitu potvrđuje i statistika o velikim predrasudama prema matematici pa čak i ne toliko uspješnom svladavanju građe u odnosu na druge nastavne predmete.
Što činiti i kako doskočiti znanstvenoj disciplini kojom je prožet cijeli naš život, koja je utkana u pore kao sastavni dio naše svakodnevice, a da predrasude pa čak i poteškoće u njezinom usvajanju budu što manje odnosno da djeci postane potencijalni izazov, zabava te izvor ponosa i samopotvrđivanja.

Jedan od odgovora je početi što ranije s razvijanjem predmatematičkih vještina, dakle već od jasličke dobi, preko ponuđenih poticaja koji okružuju dijete kroz igru te zadovoljavanjem njegove neopisive potrebe kao malog istraživača-znanstvenika, a to su upravo znatiželja, čuđenje i potreba za istraživanjem. Ponudimo li kvalitetan izvor poticaja i aktivnosti, dijete će kroz igru svladati mnogo matematičko-logičkih povezanosti kao i fizikalnih pojava. Dajmo mu npr. lopticu i kosine. Ono će spuštajući lopticu usvajati i pojam "slobodan pad" iako toga nije ni svjesno.


Djeca o matematičkoj dimenziji svijeta tj. o svojoj okolini, najviše nauče u stvarnim situacijama. Ona uče čineći. Sve stvari i predmeti koji nas okružuju imaju svoju težinu, oblik, veličinu, tvrdoću, gustoću...Mnoge se stvari pojavljuju u prirodi u određenom broju, redaju se u određenom nizu, predmeti se mogu prepoznati i razlikovati po tome kakve su boje...


Stvaranjem zanimljivog i za učenje poticajnog ozračja, omogućujemo djeci da što više uče sama, iz neposrednog iskustva. Pomnim promišljanjem pri izradi sredstava iz pedagoški neoblikovanog materijala, realizira se poticajno i nadahnjujuće materijalno okruženje koje u svojoj srži sažima mnogo segmenata elementarnih predmatematičkih kompetencija i vještina. Kosine i loptice različitih vrsta i veličina, boja, materijala...raznovrsne umetaljke, pokrivaljke, slagalice prema boji, visini, dužini, geometrijskom obliku, broju...pješčani satovi za manipulacijsko istraživanje protočnosti i rastresitosti samo su djelić primjera adekvatnog obogaćivanja materijalnog konteksta za rano usvajanje predmatematičkih kompetencija.


Svakodnevno manipulirajući ponuđenim poticajima, djeca usvajaju vještine uočavanja različitih odnosa pojmova/pojava iz svakodnevnog života te samim time usavršavaju svoje predmatematičke vještine koje će im zasigurno uvelike olakšati put u svijet matematike kao znanstvene discipline.

 

Iva Pavletić, odgajatelj Dv Limač

dječji vrtić

Pratite nas na fejsu!

 
 

Search