Što je psihološka procjena i čemu ona služi?

Što je psihološka procjena i čemu ona služi?

Psihološka procjena suži nam za evaluaciju razvoja dječjeg mišljenja, učenja i ponašanja. Može uključivati promatranje, razgovor s djetetom i/ili roditeljima te odgajateljima u vrtiću, psihološko testiranje i konzultacije s drugim članovima stručnog tima koji brine o djetetu. Psihološko testiranje može uključivati zadatke tipa papir-olovka, specijalne slikovnice i igre, crtanje, odgovaranje na pitanja i sl. Procjena se vrši u različitim područjima razvoja: opća intelektualna sposobnost, razvoj jezika i govora, pamćenje i učenje, rješavanje problema, motoričke sposobnosti (krupna i fina motorika), vizualno-prostorne sposobnosti, akademske sposobnosti, ponašanje, emocionalna inteligencija…

Psihološka procjena pomaže nam u identifikaciji djetetovih razvojnih osobina te se koristi kao vodilja u planiranju  intervencija, ukoliko se pokaže da su one potrebne. Za svako dijete vodi se individualna razvojna mapa koja sadrži različite vrste dokumentacije o djetetu (slike, crteže, rezultate testova, mišljenja, nalaze...).

Psihološka procjena se u našem vrtiću odvija u kombinaciji s logopedskom procjenom, te kontinuiranim praćenjem djeteta od strane odgajatelja. Temeljem dokumetacije koju o djetetu vode odgajatelji, te opservacije djece u skupinama i međusobne konzultacije, stručni tim donosi odluku koja djeca trebaju detaljniju procjenu u vidu psihološkog testiranja.

Sukladno rezultatima psihološke procjene, psiholog će izraditi Mišljenje o djetetu koje se prilaže u razvojnu mapu djeteta. Ukoliko se pokaže da dijete ima neke posebne potrebe koje nisu bile prethodno utvrđene, Mišljenje će biti uručeno roditelju, uz poziv na individualni sastanak. Obzirom da psiholog u vrtiću ne postavlja dijagnoze, roditelji će biti upućeni na daljnju obradu u vanjske institucije. 

Djeca su vrlo različita. Ako utvrdimo da vaše dijete ima neku posebnu potrebu, to ne znači da je ono na bilo koji način inferiorno drugoj djeci u vrtiću. Jednostavno ćemo poticati djetetov razvoj individualno mu prilagođavajući plan rada unutar odgojne skupine. Stoga nemojte brinuti ukoliko psihološka procjena Vašeg djeteta ukaže na postojanje neke poteškoće. Ako to i jest slučaj, dobro je da je poteškoća uočena u što ranijoj dobi, kako bi se mogao planirati poticajni rad i na taj način iskoristiti djetetovi potencijali do polaska u školu. Zato pozivamo roditelje da surađuju s nama, u najboljem interesu svog djeteta! 

dječji vrtić

Pratite nas na fejsu!

 
 

Search