Prehrana u vrtiću

Prehrana u vrtiću

Prehrana tijekom prvih nekoliko godina života može imati kratkoročni i dugoročni utjecaj na fizički i mentalni razvoj, ali i na smanjenje rizika od kroničnih bolesti u odrasloj dobi.

Pravo djece na pravilnu i odgovarajuću prehranu zajamčeno je

Konvencijom o pravima djeteta (čl. 24) .usvojenoj na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda, 20. studenoga 1989. godine.

“Imaš pravo na najbolju moguću zdravstvenu skrb, ispravnu

vodu za piće, kvalitetnu hranu, čistu i sigurnu okolinu i

informacije koje će ti pomoći da budeš zdrav i zdravo rasteš.”

PREHRANA U DJEČJIM VRTIĆIMA

  • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97;

107/07; 94/13), prehrana djece u dječjim vrtićima planira se prema Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 121/2007), kojim su utvrđene mjere zdravstvene zaštite, mjere higijene i mjere pravilne prehrane djece predškolske dobi u dječjim vrtićima, te ostalim važećim propisima i normativima

  • suvremena prehrana u dječjim vrtićima prepoznaje značaj preporuka koje proizlaze iz novih znanstvenih spoznaja na području prehrane, a odnose se na sastav i vrstu namirnica, način pripreme

i kombiniranje namirnica, te obuhvaća zdravstvene, kulturološke i obrazovne elemente na temelju kojih planira dnevni raspored obroka, kvalitetu i kvantitetu obroka

  • nove smjernice uključuju Preporuke o udjelu zasićenih masti, jednostavnih šećera, te prehrambenih vlakana u prehrani (NN 121/2007)
  • tijekom boravka u dječjem vrtiću zajamčena su četiri obroka (zajutrak, doručak, ručak i užina) čime je zadovoljeno 75% dnevnih potreba za energijom, makronutrijentima (bjelančevine, masti i

ugljikohidrati) i mikronutrijentima (vitamini i mineralne tvari), dok preostalih 25 % preporučenog dnevnog unosa energije i hranjivih tvari djetetu treba osigurati kroz obroke kod kuće

  • jelovnici za djecu s posebnim potrebama u prehrani i za djecu s teškoćama u razvoju planiranju se u

suradnji s roditeljima

  • brojna istraživanja pokazala su da je kontrola unosa kritičnih nutrijenata ključna za prevenciju mnogih bolesti u dječjoj dobi, kao i tijekom života
  • prekomjeran unos rafinirane hrane i hrane s visokim udjelom zasićenih masti i jednostavnih šećera tijekom djetinjstva povećava rizik od niza kroničnih bolesti uvjetovanih nepravilnom prehranom

(kardiovaskularnih, hipertenzije, karijesa, debljine, dijabetesa...)

  • hrana koju djeci poslužujemo mora biti ukusna i privlačnog izgleda s obzirom da djeca teško prihvaćaju nova jela
  • djeca predškolske dobi energiju osiguravaju mahom iz ugljikohidrata i masti, a osim za održavanje osnovnih tjelesnih funkcija i tjelesnu aktivnost istu koriste za rast i razvoj
  • bjelančevine su neophodne za rast i održavanje različitih tkiva u organizmu i za izgradnju enzima koji reguliraju brojne funkcije, pa u ovome razdoblju života imaju poseban značaj

PLANIRANJE PREHRANE U DJEČJIM VRTIĆIMA

Prehrana djece u dječjim vrtićima planira se sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, kojim su utvrđene mjere zdravstvene zaštite, mjere higijene i mjere pravilne prehrane djece predškolske dobi u dječjim vrtićima, donesenom od strane ministra zdravstva uz suglasnost ministra znanosti i obrazovanja, te ostalim važećim propisima.

ENERGIJA I

HRANJIVE TVARI

DOJENČAD

6-12 mjeseci

DJECA

1-3 godine

DJECA

4-6 godina

1.

Energija (kcal/dan)[1]

850

1 200

1 600

Energija (kJ/dan)

3 555

5 018

6 690

2.

Bjelančevine

(% energije/dan)

10 – 15

10 – 15

10 – 15

Bjelančevine (g/dan)

21 – 32

30 – 45

40 – 60

3.

Masti (% energije/dan)[4]

35 – 45

30 – 35

≤ 30 – 35

Masti (g/dan)

33 -43

40 – 47

53 – 62

4.

Zasićene masti

(% energije/dan)

             /

≤ 10

≤ 10

Zasićene masti (g/dan)

 

≤ 13

≤ 18

5.

Ugljikohidrati

(% energije/dan)

45 – 50

50 – 60

50 – 60

Ugljikohidrati (g/dan)

96 – 106

150 – 180

200 – 240

6.

Jednostavni šećeri

(% energije/dan)[5]

           /

< 10

< 10

Jednostavni šećeri (g/dan)

           /

< 30

< 40

7.

Vlakna (g/4,18 MJ ili

g/1000 kcal)

           /

> 10

> 10

Vlakna (g/dan)

           /

> 12

> 16

OSNOVNE POSTAVKE PRAVILNE PREHRANE

Kako bi kod djece u najranijoj dobi razvili poželjne prehrambene navike iznimno je važno da se kroz proces prehrane i sve aktivnosti vezano uz prehranu u vlastitom domu i izvan njega promiču pozitivni stavovi prema pravilnoj prehrani i zdravlju.

Raznolika prehrana u kojoj su zastupljene sve skupine namirnica nužan je preduvjet za unos energije i hranjivih tvari koje su neophodne za neometano odvijanje brojnih funkcija u organizmu), stoga je

važno ograničiti konzumaciju hrane koja je izvor tzv. „praznih kalorija“(npr. slatkiši, razne grickalice, zaslađeni napitci) kojima djeca unose energiju, bez unosa esencijalnih hranjivih tvari.

                                                                         Izvor: Brošura „Pravilna prehrana u vrtićima Grada Zagreba“

dječji vrtić

Pratite nas na fejsu!

 
 

Search