Kako oblikovanjem okruženja razvijamo suvremeni kurikulum

Kako oblikovanjem okruženja razvijamo suvremeni kurikulum

Tamara Budisavljević, psiholog, DV Limač

Žana Jelinić, odgojitelj, DV Limač

 

Suvremeni pristup usmjeren na dijete ukazuje na važnost primjerenog i stimulativnog okruženja na djetetov cjelovit razvoj. Vrtićko okruženje ogleda se u strukturi prostora i socijalnim odnosima, pri čemu smo se mi referirali na prostorno okruženje i način kako ga kreiramo u našem vrtiću.

 

Pri tome je važno naglasiti kako prostor prije svega treba biti strukturiran, na način da su centri aktivnosti jasno prepoznatljivi i smisleno međusobno odvojeni. Prostor treba biti bogat materijalima koji pozivaju dijete na igru i manipulaciju njima, pri čemu treba voditi računa o njihovoj kvaliteti (smislenost s obzirom na njihovu edukativnu i razvojnu funkciju) te lakoj dostupnosti djetetu.

Prostor također treba biti estetski osmišljen (npr. bez puno jakih boja i detalja koji se međusobno „kose“), čist i uredan (u smislu odsutnosti starih, potrganih poticaja koji su izgubili svrhu).

Centri aktivnosti trebaju biti takvi da potiču dječju autonomiju, odnosno sposobnost djeteta da se uključi ili samostalno inicira aktivnost i da se u njoj zadrži bez stalnog prisustva odgojitelja, zatim međusobnu suradnju i kvalitetnu interakciju u malim skupinama, te da pružaju mogućnost bilježenja vlastitih zapažanja djece, posebice u centrima istraživanja.

Materijali odnosno poticaji kojima ćemo obogatiti centre aktivnosti bit će takvi da potiču simultano jačanje različitih kompetencija, odnosno više aspekata dječjeg cjelovitog razvoja.

Tako primjerice u centru početnog čitanja i pisanja imamo više vrsta poticaja kojima podupiremo razvoj rane pismenosti djece, od prepoznavanja simbola, povezivanja simbola s glasom, glasovne analize i sinteze, kreiranja vlastitih priča, a u okviru različitih projektnih tema.    

U matematičkom centru različitim vrstama poticaja razvijamo matematičko mišljenje djece, logičko rješavanje problema, usvajanje osnovnih računskih operacija, povezivanje simbola s količinom, klasificiranje prema zadanim kriterijima, prepoznavanje pojmova jednakosti, nejednakosti, razlomaka, sjecišta, reproduciranje prostornih odnosa, a sve kroz igru i zanimljivo kreirane situacije učenja.

Istraživačke aktivnosti mogu se provlačiti kroz različite centre, ovisno o predmetu istraživanja i interesu djece. U samom centru istraživanja nude se materijali koji djeci omogućuju istraživanje različitih pojava i svojstava materijala, poput: mirisa, zvukova, tekstura, propusnosti, težine, konzervacije količine, magnetskih svojstava... Zatim možemo istraživati podloge različite kosine i teksture, svjetlosne efekte, kontraste boja itd. Mogućnosti za kreiranje situacija učenja su nebrojene. 

U centru likovno-kreativnog izražavanja dostupni su materijali koji djeci omogućuju slobodu izražavanja na različite načine: komponiranjem na raznovrsnim podlogama koristeći se pritom materijalima poput prirodnina, kamenčića, drvenih štapića, keramičkih pločica i sl., te podupirući izražavanje različitim likovnim tehnikama. Pri tome je važno da su svi materijali djeci kontinuirano dostupni.

Djeci su dostupni i različiti centri simboličkih igara, koje strukturiramo prema njihovom interesu, poput centra liječnika, obiteljskog centra, trgovine, pošte i sl. U tim je centrima djeci omogućeno da se grupiraju u manje skupine što im daje priliku da kvalitetnijim interakcijama razvijaju socijalne vještine.

U sklopu projektnog planiranja obrađujemo različite teme koje se mogu „provući“ kroz sve centre aktivnosti i materijale koji su u njima ponuđeni, bilo da se radi o matematici, ranoj pismenosti, istraživanju itd.

Okruženje kreiramo na način da bude multisenzoričko, što znači da istovremeno angažira različite osjetne modalitete i time razvija multisenzornu osjetljivost. Ono je obogaćeno poticajima koji izlaze iz okvira svakodnevice na koju smo navikli, no izazivaju dječje čuđenje i također potiču na istraživanje (efekti svjetlosti i sjene, različitih tekstura, mekoće podloge, kontrasta boja i sl.).

Zaključno, kvalitetnim oblikovanjem okruženja potičemo dijete na interakciju s prostorom i materijalima stavljajući naglasak na njegov istraživački potencijal, omogućujući mu pritom da svoje aktivnosti samo organizira te da surađuje s drugom djecom i odgojiteljem, a time i da stječe i razvija različite kompetencije istovremeno.

dječji vrtić

Pratite nas na fejsu!

 
 

Search