Kako oblikovanjem okruženja razvijamo suvremeni kurikulum

Tamara Budisavljević, psiholog, DV Limač

Žana Jelinić, odgojitelj, DV Limač

 

Suvremeni pristup usmjeren na dijete ukazuje na važnost primjerenog i stimulativnog okruženja na djetetov cjelovit razvoj. Vrtićko okruženje ogleda se u strukturi prostora i socijalnim odnosima, pri čemu smo se mi referirali na prostorno okruženje i način kako ga kreiramo u našem vrtiću.

 

Pri tome je važno naglasiti kako prostor prije svega treba biti strukturiran, na način da su centri aktivnosti jasno prepoznatljivi i smisleno međusobno odvojeni. Prostor treba biti bogat materijalima koji pozivaju dijete na igru i manipulaciju njima, pri čemu treba voditi računa o njihovoj kvaliteti (smislenost s obzirom na njihovu edukativnu i razvojnu funkciju) te lakoj dostupnosti djetetu.

Prostor također treba biti estetski osmišljen (npr. bez puno jakih boja i detalja koji se međusobno „kose“), čist i uredan (u smislu odsutnosti starih, potrganih poticaja koji su izgubili svrhu).

Centri aktivnosti trebaju biti takvi da potiču dječju autonomiju, odnosno sposobnost djeteta da se uključi ili samostalno inicira aktivnost i da se u njoj zadrži bez stalnog prisustva odgojitelja, zatim međusobnu suradnju i kvalitetnu interakciju u malim skupinama, te da pružaju mogućnost bilježenja vlastitih zapažanja djece, posebice u centrima istraživanja.

Materijali odnosno poticaji kojima ćemo obogatiti centre aktivnosti bit će takvi da potiču simultano jačanje različitih kompetencija, odnosno više aspekata dječjeg cjelovitog razvoja.

Tako primjerice u centru početnog čitanja i pisanja imamo više vrsta poticaja kojima podupiremo razvoj rane pismenosti djece, od prepoznavanja simbola, povezivanja simbola s glasom, glasovne analize i sinteze, kreiranja vlastitih priča, a u okviru različitih projektnih tema.    

U matematičkom centru različitim vrstama poticaja razvijamo matematičko mišljenje djece, logičko rješavanje problema, usvajanje osnovnih računskih operacija, povezivanje simbola s količinom, klasificiranje prema zadanim kriterijima, prepoznavanje pojmova jednakosti, nejednakosti, razlomaka, sjecišta, reproduciranje prostornih odnosa, a sve kroz igru i zanimljivo kreirane situacije učenja.

Istraživačke aktivnosti mogu se provlačiti kroz različite centre, ovisno o predmetu istraživanja i interesu djece. U samom centru istraživanja nude se materijali koji djeci omogućuju istraživanje različitih pojava i svojstava materijala, poput: mirisa, zvukova, tekstura, propusnosti, težine, konzervacije količine, magnetskih svojstava... Zatim možemo istraživati podloge različite kosine i teksture, svjetlosne efekte, kontraste boja itd. Mogućnosti za kreiranje situacija učenja su nebrojene. 

U centru likovno-kreativnog izražavanja dostupni su materijali koji djeci omogućuju slobodu izražavanja na različite načine: komponiranjem na raznovrsnim podlogama koristeći se pritom materijalima poput prirodnina, kamenčića, drvenih štapića, keramičkih pločica i sl., te podupirući izražavanje različitim likovnim tehnikama. Pri tome je važno da su svi materijali djeci kontinuirano dostupni.

Djeci su dostupni i različiti centri simboličkih igara, koje strukturiramo prema njihovom interesu, poput centra liječnika, obiteljskog centra, trgovine, pošte i sl. U tim je centrima djeci omogućeno da se grupiraju u manje skupine što im daje priliku da kvalitetnijim interakcijama razvijaju socijalne vještine.

U sklopu projektnog planiranja obrađujemo različite teme koje se mogu „provući“ kroz sve centre aktivnosti i materijale koji su u njima ponuđeni, bilo da se radi o matematici, ranoj pismenosti, istraživanju itd.

Okruženje kreiramo na način da bude multisenzoričko, što znači da istovremeno angažira različite osjetne modalitete i time razvija multisenzornu osjetljivost. Ono je obogaćeno poticajima koji izlaze iz okvira svakodnevice na koju smo navikli, no izazivaju dječje čuđenje i također potiču na istraživanje (efekti svjetlosti i sjene, različitih tekstura, mekoće podloge, kontrasta boja i sl.).

Zaključno, kvalitetnim oblikovanjem okruženja potičemo dijete na interakciju s prostorom i materijalima stavljajući naglasak na njegov istraživački potencijal, omogućujući mu pritom da svoje aktivnosti samo organizira te da surađuje s drugom djecom i odgojiteljem, a time i da stječe i razvija različite kompetencije istovremeno.

Pin It

dječji vrtić

Pratite nas na fejsu!

 
 

Search