REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM

Cjelodnevni program Dječjeg vrtića Limač verificiran je od strane Ministarstva prosvjete, obrazovanja i sporta te se provodi u svim odgojnim skupinama u vrtiću. 

Temelji se na postavkama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim i drugim potrebama obitelji.

Kurikulum dječjeg vrtića Limač

Dječji vrtić Limač je privatna predškolska ustanova koja provodi program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u dobi od navršene 1 godine života pa sve do polaska u osnovnu školu.

Odgojno-obrazovni rad organiziran je u dva objekta, matičnom i područnom, u 6 odgojnih skupina, od kojih su tri jaslične i tri vrtićne, ukupnog kapaciteta oko 130 djece.

U svim odgojnim skupinama provodi se redoviti 10-satni program. Program predškole uključen je u redoviti program vrtića za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

Sportski program

Dijete predškolske dobi za zdrav psihofizički rast i razvoj treba imati zadovoljene temeljne ljudske potrebe, među kojima je kretanje jedna od najvažnijih. Budući da još uvijek nije samostalno, najvažniju ulogu pri zadovoljenju tih potreba imaju obitelj i odgojitelji. U pokretu dijete upoznaje okolinu, prostor i prije svega upoznaje samoga sebe. Tjelesno vježbanje i zdravlje usko su povezani te je stoga nužno stvarati naviku svakodnevnog tjelesnog vježbanja i bavljenja različitim sportskim aktivnostima već u najranijoj dobi. Nedostatak primjerene tjelesne aktivnosti nepovoljno utječe ne samo na njihov rast i razvoj, već ugrožava normalno funkcioniranje svih organa, organskih sustava i zdravlja u cjelini.

Engleski jezik

Odgoj predškolske djece, koji je utemeljen na modernom kurikulumu prilagođenom djetetu, omogućuje unapređivanje djetetova života u cjelini kroz izražavanje, ostvarivanje i razvijanje individualnih potreba djeteta. Svako dijete ima pravo na cjelovit razvoj prema njegovim sposobnostima, individualnim potrebama i interesima.

dječji vrtić

Pratite nas na fejsu!

 
 

Search