REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM
Featured

REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM

Cjelodnevni program Dječjeg vrtića Limač verificiran je od strane Ministarstva prosvjete, obrazovanja i sporta te se provodi u svim odgojnim skupinama u vrtiću. 

Temelji se na postavkama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim i drugim potrebama obitelji.

U prvim godinama života dijete doživljava niz promjena koje se odražavaju u svim razvojnim područjima. Za njihovo neometano odvijanje nužno je zadovoljavanje djetetovih primarnih potreba te osiguravanje poticajne sredine. To je sredina u kojoj se dijete osjeća sigurno i prihvaćeno, u kojoj uspostavlja kvalitetne međuljudske odnose i ima priliku učiti istražujući, otkrivajući i primjenjujući naučeno.

Važan cilj programa DV Limač je cjelovit razvoj, odgoj i učenje djece te razvoj njihovih kompetencija. Postizanje ovog cilja temelji se na shvaćanju djeteta kao cjelovitog bića te prihvaćanju integrirane prirode njegovog učenja u organizaciji odgojno - obrazovnog procesa u našem vrtiću. Različiti segmenti tog procesa (zaštita, njega, odgoj i obrazovanje) utkani su u sve segmente zajedničkog življenja djeteta s drugom djecom i odraslima u vrtiću.

Program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u našem vrtiću usmjeren je prema osiguranju dobrobiti za dijete. Planiranje odgojno - obrazovnog procesa usmjereno je na promišljanje dobrobiti i načine na koje se ona može ostvariti, a ne na zasebna područja i sadržaje učenja nezavisno od individualnih značajki svakog djeteta. Program uključuje osobnu, emocionalnu i tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit djeteta.

dječji vrtić

Pratite nas na fejsu!

 
 

Search