• 01 3499 765

KUTIĆ LOGOPEDA

SVE JE KOMUNIKACIJA: LOGOPEDI IMAJU KLJUČ

Dragi roditelji, pripremila sam Vam nekoliko letaka koje je izradila Sekcija predškolskih logopeda:

KALENDAR UREDNOG KOMUNIKACIJSKOG I JEZIČNO-GOVORNOG RAZVOJA

KAKO POTICATI DJETETOV KOMUNIKACIJSKI I JEZIČNO-GOVORNI RAZVOJ

KAKO POTICATI PREDČITALAČKE I PREDMATEMATIČKE VJEŠTINE U OBITELJSKOM OKRUŽENJU

dječji vrtić

Pratite nas na fejsu!