Cijena vrtića i sufinanciranje

Dragi roditelji,

ekonomska cijena našeg vrtića iznosi 2650 kn.

Djeca s prebivalištem na području Grada Zagreba ostvaruju pravo na sufinanciranje prema prihodovnom cenzusu u iznosu od 1300 do 1750 kn po djetetu, o čemu više možete saznati ovdje te preuzeti obrasce za sufinanciranje. Spomenute obrasce možete dobiti i u našem vrtiću ili e-mailom. 

Iznos koji plaćaju roditelji djeteta s prebivalištem na području Zagreba kreće se od 900 do 1350 kn.

Roditelji djece koja imaju prebivalište u drugim gradovima mogu ostvariti pravo na sufinanciranje lokalne samouprave o čemu se trebaju raspitati u lokalnoj općini ili Gradu. Ukoliko općina ili Grad odobri sufinanciranje, roditelj podmiruje razliku od visine sufinanciranja do pune ekonomske cijene.

Roditelji djece koja nemaju prebivalište plaćaju punu ekonomsku cijenu programa.

Pin It

dječji vrtić

Pratite nas na fejsu!

 
 

Search